Tuesday, March 25, 2014

PANDUAN DAN CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN BERTULIS PEGAWAI ARKIB GRED S41

banner

Assalamu’alaikum dan salam sejahtera.
Saya rasa sekarang sudah pasti ramai yang telah mendapat surat panggilan untuk menghadiri peperiksaan/exam bertulis Pegawai Arkib Gred S41. Peperiksaan/exam bertulis ini akan berlangsung pada 1 April 2014 (mengikut jadual yang telah disediakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (SPA) di laman webnya). Mungkin juga ada yang masih belum menerima surat daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) mengenai peperiksaan ini. Bagi yang masih lagi belum tahu status untuk menghadiri peperiksaan/exam bertulis Pegawai Arkib S41 ini, anda boleh semak status anda secara online pada butang di bawah:
 Semak Status Calon Anda!
Bagi yang sudah pun mengetahui status mereka sebagai calon untuk peperiksaan/exam bertulis Pegawai Arkib S41, sudah pasti anda mahukan panduan dan contoh-contoh Soalan peperiksaan/Exam Pegawai Arkib S41 ini. Khas buat anda calon-calon yang akan menduduki peperiksaan/exam bertulis Pegawai Arkib Gred S41, kini anda boleh mendapatkan Panduan Khas Peperiksaan Bertulis Pegawai Arkib S41 bagi menbantu anda menbuat persiapan untuk menghadapi peperiksaan itu nanti.
Untuk mendapatkan panduan khas dan contoh soalan peperiksaan/exam bertulis Pegawai Arkib S41, pembelian boleh dilakukan dengan link di bawah ini:
Suka saya ingatkan kepada anda calon-calon yang akan menduduki peperiksaan/exam bertulis Pegawai Arkib S41 bahawa ini bukanlah soalan bocor Pegawai  Arkib S41 daripada pihak Suruhanjaaya Perkhidmatan Awam (SPA). Ini hanyalah sebagai panduan dan rujukan anda untuk bersiap sedia untuk menghadapi peperiksaan ini nanti.

FORMAT PEPERIKSAAN PEGAWAI ARKIB GRED S41

Format peperiksaan/exam bertulis Pegawai Arkib Gred S41 adalah sama seperti peperiksaan bertulis gred S41 yang lain. Tidak banyak perbezaan daripada peperiksaan gred S41 yang lain. Berikut merupakan seksyen-seksyen yang terlibat dalam Peperiksaan/Exam Pegawai Arkib S41:
  • Seksyen A: Pengetahuan Am
  • Seksyen B: Daya Menyelesaikan Masalah
  • Seksyen C: Esei Bahasa Melayu
  • Seksyen D: Esei Bahasa Inggeris
Seksyen-seksyen ini akan mencorakkan jenis soalan yang akan ditanya dalam peperiksaan/exam bertulis Pegawai Arkib S41 nanti. Jika anda merupakan calon-calon yang akan menduduki peperiksaan/exam bertulis Pegawai Arkib Gred S41, anda perlu baca artikel yang saya kongsikan kepada anda ini.

CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN PEGAWAI ARKIB S41 2014
Di bawah saya kongsikan kepada anda maklumat dan beberapa contoh soalan Peperiksaan/Exam Pegawai Arkib Gred S41 sebagai gambaran awal kepada anda. Harap anda dapat gambaran mengenai bentuk soalan-soalan yang mungkin akan ditanyakan di dalam peperiksaan ini nanti.

SEKSYEN A: PENGETAHUAN AM
Masa  : 40 minit
Soalan: 50
Tujuan seksyen ini adalah untuk menguji daya kesedaran calon terhadap perkara yang berlaku di Malaysia dan dunia sekelilingnya.Calon dikehendaki mengetahui secara umum berkaitan dengan akta, peraturan, standard dan prinsip pengurusan rekod, pentadbiran arkib, pemeliharaan bahan arkib, ekonomi, politik, dan agama serta isu-isu semasa. Kunci utama yang perlu calon titik beratkan adalah isu-isu yang memberi impak dalam sejarah Malaysia. Biasanya isu-isu seperti ini akan direkodkan dan disimpan di Arkib Negara untuk tujuan rujukan pada masa hadapan.
Antara contoh soalan Pengetahuan Am Pegawai Arkib S41 adalah seperti berikut:
Yang manakah antara berikut merupakan misi Jabatan Arkib Negara Malaysia?
I   Memastikan rekod negara yang bernilai kekal dipelihara
II Menyediakan perkhidmatan rujukan dan kemudahan penyelidikan yang terbaik 
III Menugmpulkan bahan-bahan artifak
IV Memasyarakatkan bahan arkib dan sejarah
A. II dan III
B. I, II dan III
C. I, II dan IV
D. Semua di atas
Jawapan: C
Antara berikut siapakah yang bukan merupakan Atlet Pelapis untuk acara Angkat Berat Sukan SEA XXVII Myanmar 2013?
A. Muhammad Azril bin Bidin
B. Constantine Clement
C. Mohd Hazril Huzairi Ramli
D. Farhan Uzair bin Mohd Fikri
Jawapan: D
Anda boleh mendapatkan panduan dan rujukan lengkap Peperiksaan Pegawai Arkib S41 di bawah untuk lebih banyak contoh soalan.

SEKSYEN B: DAYA MENYELESAIKAN MASALAH
Masa  : 45 minit
Soalan: 40
Bahagian ini dipecahkan kepada beberapa bahagian utama seperti berikut:
  • Kemahiran Menggunakan Logik
  • Kemahiran Menginterpretasikan Data
  • Konsep Matematik
KEMAHIRAN MENGGUNAKAN LOGIK
Dalam bahagian ini, calon dikehendaki menggunakan segala pengetahuan, kemahiran berfikir serta kemahiran mengaplikasikan maklumat yang diberikan untuk memilih jawapan yang paling tepat dalam menyelesaikan masalah yang dikemukakan.
Antara contoh soalan Kemahiran Menggunakan Logik yang akan ditanyakan adalah seperti berikut:
Antara gambar di bawah, gambar seterusnya  ialah
Gambarajah
Jawapan: D
Teknik Menjawab:
Cawan di bahagian atas bergerak secara menurun.

Isikan nombor yang sesuai di hujung garisan bertanda S
Nombor S

Jawapan: A
Teknik Menjawab:
teknik menjawab nombor S
KEMAHIRANMENGINTERPRETASIKAN DATA
Calon akan diberikan beberapa soalan berkaitan penyelesaian masalah yang menggunakan pelbagai jenis data dan perangkaan. Calon dikehendaki menganalisis data-data tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan.
Antara contoh soalan Kemahiran Menginterpretasikan Data yang mungkin akan ditanyakan:
Jadual berikut menunjukkan jatuhan pin peserta dalam satu Liga Tertutup Boling Agensi ABC. Berapakah beza jatuhan pin antara pasukan 1 dan 3 pada bulan Februari dan MAc?
Jatuhan Pin
Jawapan: C
Teknik Menjawab:
teknik jawab jatuhan pin

Dalam carta pai berikut menunjukkan jumlah jualan tiket bas untuk empat bulan.
Carta pai tiket bas
Jumlah jualan ialah RM 9000. hitungkan jumlah jualan dalam RM bagi bulan September dan November.
A. 2600
B. 2860
C. 2900
D. 3150
Jawapan: D
Teknik Menjawab:
teknik jawab tiket bas
KONSEP MATEMATIK
Konsep matematik yang digunakan termasuklah algebra dan geometri. Walaupun ada calon yang memiliki kelayakan dalam bidang Matematik, ini tidak bermakna memberi kelebihan kepada mereka menjawab soalan berbanding calon daripada bidang lain kerana soalan-soalan yang dikemukakan adalah lebih kepada asas-asas matematik sukatan pelajaran Tingkatan 5 (Sijil Pelajaran Malaysia).
Antara contoh soalan Kensep Matematik yang mungkin ditanyakan:
Sebuah kilang menghasilkan 800 unit mentol sehari. Kebarangkalian untuk sebiji mentol yang dihasilkan itu rosak ialah 3/400. Berdasarkan pengeluaran 20 hari bekerja, berapakah bilangan mentol yang dapat dijual?
A. 15780
B. 15790
C. 15880
D. 15980
Jawapan: C
Teknik Menjawab: 
20 hari X 800                       = 16000
Rosak 3/400 X 16000     = 120
Dapat jual = 16000 – 120 = 15880

Keluarga Saleh mempunyai 5 orang anak lelaki. Urutan umur anaknya dari yang termuda hingga yang pertama iaitu 2, y, (2y-2), (y+2) dan (y+4). Jika jumlah keseluruhan kelima-lima anaknya ialah 21 tahun, Berapakah umur anaknya yang tertua?
A. 8 Tahun
B. 7 Tahun
C. 6 Tahun
D. 5 Tahun
Jawapan: B
Teknik Menjawab:
teknik jawab anak

SEKSYEN C: ESEI BAHASA MELAYU
Masa  : 60 minit
Soalan: 3 Jawab 1
Panjang Esei: Bilangan perkataan tidak dihadkan
Dalam seksyen ini calon-calon dikemukakan isu-isu yang menjemput pandangan tentang sesuatu masalah. Contohnya:
Cara-cara untuk menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur.
Penilaian adalah berdasarkan pendapat-pendapat calon yang disusun dengan jelas, teratur dan munasabah. Objektif utama adalah untuk mengukur daya kreativiti dan kebolehan calon dalam penguasaan Bahasa Melayu.

SEKSYEN D: ESEI BAHASA INGGERIS

Masa  : 60 minit
Soalan: 3 Jawab 1
Panjang Esei: Bilangan perkataan tidak dihadkan
Dalam seksyen ini calon-calon dikemukakan isu-isu yang menjemput pandangan tentang sesuatu masalah. Contohnya:
Electronic government in Malaysia.
Penilaian adalah berdasarkan pendapat-pendapat calon yang disusun dengan jelas, teratur dan munasabah. Objektif utama adalah untuk mengukur daya kreativiti dan kebolehan calon dalam penguasaan Bahasa Inggeris.

DAPATKAN PAKEJ RUJUKAN KHAS PEPERIKSAAN PEGAWAI ARKIB S41

Dapatkan panduan dan rujukan soalan peperiksaan Pegawai Arkib S41 anda sekarang. Ramai yang telah mendapat manfaat daripada Pakej rujukan yang telah dikeluarkan oleh Tim Infokerjaya ini. banyak yang telah mendapat manfaat daripada Pakej Rujukan Peperiksaan yang daripada Tim Infokerjaya ini.
Berikut adalah beberapa testimoni daripada pelanggan untuk Pakej Rujukan Peperiksaan Pegawai Belia Dan Sukan 2014:
Testimoni Pelanggan
Berikut adalah testimoni-testimoni pelanggan yang lain:
Testimoni Pelanggan2
Mereka semua telah mendapat manfaat daripada Pakej Rujukan peperiksaan ini. Sekarang giliran anda pula untuk mengubah nasib anda.
 Anda boleh merujuk mengenai cara-cara pembelian di SINI.

Monday, March 3, 2014

PANDUAN UMUM KETIKA HARI PEPERIKSAAN

PANDUAN UMUM KETIKA HARI PEPERIKSAAN            Pada hari peperiksaan terdapat beberapa perkara yang perlu diambil perhatian oleh calon-calon yang menduduki peperiksaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) Malaysia. Panduan ini adalah untuk kesemua peperiksaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) yang diduduki oleh calon.

Berikut adalah peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh calon:

1. Pada hari peperiksaam calon perlu membawa:
             a.   Surat Panggilan Menduduki Peperiksaan
             b.   Kad Pengenalan
             c.   Alat tulis seperti pen, pensel 2B atau BB, pembaris, pemadam dan peralatan lain yang                         difikirkan perlu untuk menjawab soalan peperiksaan.

2. Calon perlu mematuhi arahan daripada Ketua Pengawas Dewan Peperiksaan.

3.  Calon perlu berada di tempat duduk lima belas (15) minit sebelum peperiksaan dimulakan.

4.  Calon dilarang berkomunikasi dengan calon-calon yang lain dan perlu mengangkat tangan jika            terdapat sebarang masalah atau pertanyaan.

5.  Calon hanya boleh meninggalkan pusat peperiksaan tiga puluh (30) minit selepas peperiksaan        dimulakan.

6.  Jawapan hendaklah dibuat dalam kertas OMR bagi:
              Bahagian I - Seksyen A - Pengetahuan Am
                                    Seksyen B - Daya Menyelesaikan Masalah

7.  Nombor Kad Pengenalan pada kertas jawapan mestilah sama seperti dalam Surat Panggilan             Menduduki Peperiksaan.

8.  Rujukan daripada mana-mana bahan adalah tidak dibenarkan.

9.  Calon-calon mestilah sentiasa berpakaian kemas, sopan dan teratur semasa peperiksaan.

10. Wanita dilarang memakai pakaian yang menjolok mata.


            Diharap agar anda semua jelas dengan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh calon pada hari peperiksaan berlangsung.

Semoga anda semua berjaya dalam peperiksaan yang anda duduki.

PEPERIKSAAN PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F29

PEPERIKSAAN PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F29            Sebelum kita pergi lebih jauh, adalah lebih baik jika kita ketahui dahulu tujuan peperiksaan ini diadakan. Peperiksaan ini diadakan bertujuan untuk mengukur daya pemikiran serta kebolehan calon untuk mengaplikasikan segala maklumat yang telah dipelajari dan diperolehi daripada pembelajaran, latihan akademik, pengalaman dan bacaan yang berkaitan dengan jawatan yang diminta. Soalan-soalan yang akan dikemukakan adalah terdiri daripada pelbagai bidang dan mempunyai skop yang luas kerana terdapat calon-calon yang dating dari jurusan yang lain daripada Jurusan Teknologi Maklumat.

            Matlamat utama peperiksaan ini adalah untuk mengukur tahap kematangan calon agar sesuai dengan potensi dan kualiti sebagai sorang Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred F29 yang ditawarkan.
            
Peperiksaan ini terbahagi kepada tiga (3) kertas yang berasingan. Calon-calon dinasihatkan agar menunjukkan prestasi yang baik untuk ke semua kertas. Jika calon hanya cemerlang dalam satu (1) kertas sahaja, maka prestasi keseluruhan calon adalah tidak memuaskan. Akan tetapi, jika calon menunjukkan prestasi yang baik untuk kesemua kertas, maka prestasi keseluruhan calon adalah baik. Calon dinasihatkan agar tidak menumpukan kepada satu (1) kertas sahaja.            Lulus peperiksaan ini tidak bermakna calon akan mendapat jawatan yang dipohon. Kelulusan dalam peperiksaan ini adalah salah satu syarat yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) Malaysia. Calon-calon yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) Malaysia termasuk lulus ‘Assessment Centre’ akan dipanggil untuk sesi temu duga.

Sumber: http://www.spa.gov.my

            Diharap agar calon-calon jelas mengenai peperiksaan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 yang akan diadakan pada 8 Mac ini. Anda boleh mendapatkan Pakej Rujukan Peperiksaan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 yang dikeluarkan oleh Tim Infokerjaya bermula 3 Mac 2014.

            Seperkara lagi yang perlu anda ingat adalah jualan pakej ini HANYA berlangsung selama 4 HARI SAHAJA. Jualan akan ditutup pada 6 Mac 2014 pada jam 11:59 pm. Buatlah pembelian awal kerana anda akan mempunyai masa yang lebih untuk membuat ulangkaji soalan-soalan yang telah dipakejkan di dalam pakej rujukan ini.


            Tim Infokerjaya juga telah membantu ramai penjawat-penjawat awam mencapai impian mereka semenjak tahun 2009 lagi. Semoga anda juga dapat mencapai apa yang anda impikan. Dapatkan Pakej Rujukan ini sekarang.

Sunday, March 2, 2014

PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F29

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29

            


Sebelum anda pergi lebih jauh, adalah lebih baik jika kita mengenali dengan lebih lanjut mengenai jawatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 ini. Ini akan membuatkan anda lebih fokus dan faham mengenai jawatan ini.

Tugas utama jawatan ini adalah bertanggungjawab membangun program baru untuk sesuatu sistem gunaan komputer, memperkembangkan sistem komputer yang sedia ada bagi memenuhi keperluan semasa, penyelenggaraan sistem dan memberikan latihan serta bantuan teknikal kepada pihak pengguna. Ini adalah tugasan utama  yang perlu dipikul oleh sesiapa yang menjawat jawatan ini.

Jawatan ini adalah dalam kumpulan jenis khidmat sokongan, yang mana beliau akan berkhidmat dalam salah satu daripada semua Jabatan Perkhidmatan Awam yang terdapat di Malaysia.


Berikut adalah jadual gaji yang ditawarkan untuk jawatan ini:

GAJI MINIMUM
GAJI MAKSIMUM
KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN
RM 1746.00
RM 5104.00
RM 145.00

           
Bagi yang baru memohon atau calon baru, eloklah kiranya anda mengetahui dengan lebih lanjut mengenai syarat-syarat lantikan yang telah ditetapkan oleh pihak Suruhanjaya Perkihdmatan Awam (SPA). Berikut adalah syarat-syarat yang perlu anda penui untuk jawatan ini:

i.   Diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. [Gaji Permulaan: RM 1746.00]

ii.  Atau Diploma dalam bidang kejuruteraan elektronik (komputer) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. [Gaji Permulaan: RM 1820.89]

iii. Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Bagi pegawai yang sedang berkidmat dalam perkhidmatan Juruteknik Komputer adalah layak dipertimbang oleh Pihak berkuasa Melantik berkenaan untuk Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) ke jawatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred F29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dan memenuhi syarat-syarat yang dikenakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) seperti berikut:

                                                     
   i.            Mempunyai kelayakan di atas (seperti syarat kelayakan pemohon baru)
                                                   
   ii.            Berumur kurang daripada 54 tahun pada tarikh lantikan.


Diharap anda telah jelas mengenai tanggungjawab dan syarat-syarat kelayakan untuk jawatan ini.

Sumber: http://www.spa.gov.my/Portal/Deskripsi_Tugas/Diploma/2764


Dapatkan Pakej Rujukan Peperiksaan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 anda di sini.

Tuesday, January 5, 2010

Serba Sedikit Tentang Saya...

Salam sejahtera dan salam perkenalan…


Alhamdulillah dan syukur saya ucapkan kepada tuhan kerana saya telah berjaya membina sebuah blog. Nama saya ialah Mohamad Faisal Bin Badry. Tujuan utama saya membina blog ini adalah untuk berkongsi maklumat, pengalaman dan idea kepada semua pengunjung blog ini yang sedang mencari maklumat dan panduan mengenai kerjaya.

Kita semua sedia maklum bahawa sekarang susah untuk mendapatkan kerja. Apa yang saya kongsikan di sini adalah untuk membantu anda dalam kerjaya anda.

Semoga segala yang saya kongsikan dapat membantu anda dalam apa jua kerjaya yang anda lakukan.


Ikhlas,

Faisal Badry